Klinik info

Lægernes arbejdsopgaver
Vi tager os af alle de almindeligt forekommende opgaver for praktiserende læger. Vi tager os af diagnosticering, behandling og kontrol af de almindelige medicinske tilstande samt forebyggende undersøgelser.

Vi foretager spiraloplægning og småkirurgi m.m., men et af vores vigtigste arbejdsredskaber er samtalen, hvor vi mange gange forsøger at komme bag om symptomerne og sammen med patienten se på og undersøge, om der eventuelt er psykosociale årsager til tilsyneladende biologiske symptomer.

Vi ser det som en af vore allervigtigste opgaver at tilbyde fortsat, løbende kontakt med os, selv om vi har henvist vores alvorligt syge patienter til specialafdelingen.

Specielt kræftpatienter har brug for en lægelig støtte i nærmiljøet, især hvis patienterne er døende og vælger at dø i hjemmet. I disse tilfælde stiller vi os til rådighed for vore patienter døgnet rundt, og vi har i den forbindelse et fint samarbejde med med kommunens døgnpleje.

Vi tilstræber en nuanceret holding til medicinsk behandling af psykiske symptomer. Medicin, herunder “lykkepiller” eller depressionspiller, er i nogle tilfælde oplagt nødvendige, men i andre situationer kan det være mere hensigtsmæssigt at benytte samtalen, evt. i kombination med medicin.

Aktive medspillere
Vi er aktive medspillere i forbindelse med problemer, hvor sygdom giver begrænsninger i erhvervsevnen. I den forbindelse deltager vi aktivt i møder med socialforvalting og ved rundbordsamtaler med patient, arbejdsgiver og forvaltning. Endvidere samarbejder vi med arbejdsmedicinsk afdeling for at finde mulige løsninger med det formål at undgå udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Vi bor ”på landet”, og det betyder, at mange problemer, som ellers ville blive løst på skadestue eller ved speciallæge, løses af os. Vi behandler småskader, syr sår, fjerner fremmedlegemer fra øjnene og kontrollerer mellemøretryk.

Der er i Odense fri adgang til skadestuen, men mange patienter henvender sig direkte til lægehuset og færdigbehandles her. Mange patienter, som kontrolleres på specialafdelingerne, får ligeledes blodprøverne taget i lægehuset.

Med hjælp fra vores personale tager vi selv de fleste blodprøver. Nogle undersøges i lægehuset.

Tilknytning til fast læge
Ved tilmelding til praksis er vore patienter principielt tilmeldt alle lægerne i praksis, men de fleste patienter foretrækker at være tilknyttet en fast læge, og det finder vi også hensigtsmæssigt. Når du bestiller tid, skal du huske at oplyse, hvilken læge du gerne vil ind til.

I lægernes telefontid kl. 8 – 9 er det tilfældigt, hvilken læge du kommer til at tale med, men hvis den ”forkerte” læge kommer i røret, så bed blot om at tale med din sædvanlige læge. Ved akut behov for lægehjælp eller ferie/fravær må man dog naturligvis acceptere den læge, som er mindst optaget.

Ventetid
Vi tilstræber at overholde tiderne, men beder om forståelse for, at en stor del af vores arbejde med syge mennesker og personer i krise er temmelig uforudsigeligt. Vi har også ansvar for akutte sygdomstilfælde, og derfor kan der på trods af tidsbestilling forekomme ventetid.

15 km-regelen
Den officielle afstandsgrænse for tilmelding til lægehuset er 15 km, men hvis du flytter adresse inden for Nordfyns Kommune (Søndersø-Otterup-Bogense) eller Odense kommune, kan der gives dispensation, så du fortsat kan være tilmeldt vores praksis. Såfremt du lider af kronisk sygdom med hyppige lægebesøg, er det dog ikke særlig praktisk at vælge læge mere end 15 km fra din bopæl. Praksis er åben for tilgang af nye patienter.

Sygeplejerskenes arbejdsopgaver
Sygeplejerskerne tager sig af en række arbejdsopgaver:

 • Småskader og anlæggelse af skinner og gipsbandager
 • Blodprøver
 • Urinundersøgelser
 • Fjerner tråde og klemmer efter operationer
 • Skifter forbindinger
 • Poder fra sår
 • Foretager halspodninger ved mistanke om halsbetændelse.
 • Fjerner eller fryser vorter
 • Høreprøver
 • Fjerner ørevokspropper
 • Lungefunktionsprøver
 • Elektrisk registrering af hjertets impulser (EKG)
 • Allergitestning (astma og høfeber)
 • Instruktion i/lån af hjemmeblodtryksapparat
 • Livsstilssamtaler – rygestop, kost, motion
 • Kontrol af blodfortyndingsbehandling
 • Sukkersygekontrol

Hjemmesygeplejen
Vi har et samarbejde med hjemmesygeplejen, eksempelvis i forbindelse med omstilling af sukkersygepatienter fra tabletbehandling til insulinbehandling. Vi benytter i den sammenhæng hjemmeplejen til at instruere patienterne i at måle hjemmeblodsukker og oplære dem i at stikke sig selv med insulin.

Uddannelse
Vi har næsten konstant ”yngre læger” tilknyttet praksis. Praksis er godkendt som uddannelsessted for udannelsen til speciallæge i almen medicin. Yngre læger, som har gennemført først universitetsuddannelsen, bestået lægeeksamen og herefter gennemført uddannelsestiden på hospitalet, arbejder som led i speciallægeudannelsen i vores praksis i ½ – 1 års perioder. Derefter vender de tilbage på en fast månedlige returdag.

Uddannelsesprogrammer

Generel Indtroduktion til Uddannelseslæger
Uddannelsesprogram Turnuslæger
Uddannelsesprogram Intro-stilling
Uddannelsesprogram Fase 1.